Maksimalt oksygenopptak er en basistest, som for de fleste gir tilstrekkelig informasjon om deres (trenings) tilstand – om eventuell fremgang eller tilbakegang.

Testen måles under et 4 til 6 minutters drag.
Det er en gradvis økende belastning under testen, og belastningen bestemmes ut fra utøverens prestasjonsnivå. Testen avsluttes ved utmattelse.

Den høyeste hjertefrekvensen (HF) som måles under testen regnes som peak hjertefrekvens. Denne hjertefrekvensen ligger ofte 0-5 slag under maksimal hjertefrekvensen.
Blant annet maksimal hjertefrekvensen brukes til å sette opp en individuelt tilpasset intensitetskala.
En slik skala vil være til verdifull hjelp når treningsprogram settes opp, og når trening skal gjennomføres.

Timebestilling

Bestilling gjennom Hano.