Maksimalt oksygenopptak er en basistest, som for de fleste gir tilstrekkelig informasjon om deres (trenings) tilstand – om eventuell fremgang eller tilbakegang.

Testen måles under et 4 til 6 minutters drag.
Det er en gradvis økende belastning under testen, og belastningen bestemmes ut fra utøverens prestasjonsnivå. Testen avsluttes ved utmattelse.

Den høyeste hjertefrekvensen (HF) som måles under testen regnes som peak hjertefrekvens. Denne hjertefrekvensen ligger ofte 0-5 slag under maksimal hjertefrekvensen.
Blant annet maksimal hjertefrekvensen brukes til å sette opp en individuelt tilpasset intensitetskala.
En slik skala vil være til verdifull hjelp når treningsprogram settes opp, og når trening skal gjennomføres.

Timebestilling FysLAB

Re-test – VO2 maks, Kr. 790,-

Med en retest kan du sjekke om du har hatt fremgang eller ikke. Er du en aktiv utøver, anbefaler vi en VO2maks test hver 6-8. uke i oppkjøringsfasen. Med ferske tall kan du sammenlikne og se om treningen gir ønsket fremgang.Er du aktiv mosjonist bør du ta en retest etter ca. ti uker. Retest idrettslag…

Les mer Re-test – VO2 maks, Kr. 790,-