Med en retest kan du sjekke om du har hatt fremgang eller ikke.

Er du en aktiv utøver, anbefaler vi en VO2maks og laktatprofil test hver 6-8. uke i oppkjøringsfasen. Med ferske tall kan du sammenlikne og se om treningen gir ønsket fremgang.
Er du aktiv mosjonist bør du ta en retest etter ca. ti uker.

Timebestilling FysLAB