Utøveren arbeider i 3-5 minutters perioder med trinnvis økende belastning. For hver belastning måles laktatkonsentrasjon ([La-]) i blodet, HF og VO2.
Disse parametrene sett i sammenheng med VO2maks og HFmaks gir informasjon for å vurdere effekten av utført trening.

Vi tilbyr laktatprofiltesten sammen med VO2 max, da testresultatene samlet er verdifull informasjon og et bedre utgangspunkt for tolkning av laktatprofil testen.

Timebestilling FysLAB