Utøveren arbeider i 3-5 minutters perioder med trinnvis økende belastning. For hver belastning måles laktatkonsentrasjon ([La-]) i blodet, HF og VO2.
Disse parametrene sett i sammenheng med VO2maks og HFmaks gir informasjon for å vurdere effekten av utført trening.

Vi tilbyr laktatprofiltesten sammen med VO2 max, da testresultatene samlet er verdifull informasjon og et bedre utgangspunkt for tolkning av laktatprofil testen.


Timebestilling

Bestilling gjennom Hano.