Kart og info og D-nummer…

Hvor er Nitelva Helsesenter AS lokalisert?
under er en aktiv link du kan klikke på.

Adressen til Nitelva Helsesenter er:
Dampsagveien 25, 2004 Lillestrøm, klikk for Google link (kart)

Lokalen er over REMA1000 i Kanalveien ved siden av SATS og NSB. Inngangen til Nitelva Helsesenter er til høyre for inngangen til REMA1000, se bilde.

Er du gravid du ringe inn for å bestille time (tlf. 67 211 222).
Du som gravid må alltid innom LAB for å ta prøver først. Legen benytter testresultatene når han/hun har timen med deg.
Telefonnummeret til resepsjonen er 67 211 222.

Ønsker du time hos din fastlege booker du time på Helsenorge (under i den blå firkanten).
Les mer om Nitelva Helsesenter AS i Lillestrøm her

inngangspartiet til Nitelva FysLAB

Det er kun pasienter med fastlege på Nitelva Helsesenter som kan få time…

Personer med D-nummer som trenger nødvendig helsehjelp

Personer med d-nummer har ikke rett til fastlege.
Følgende grupper med D-nummer har likevel denne retten:

  • Asylsøkere med d-nummer, og deres familie
  • NATO-personell med d-nummer, og deres familie
  • Utsendt personell ved utenlandske representasjoner i Norge, og deres familie

D-nummer er et ID-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer. Andre personer med d-nummer har ikke krav på fastlege, men derimot nødvendig helsehjelp. Kommunene er ansvarlige for å tilby slik hjelp.

I Lillestrøm kan pasienter med d-nummer få nødvendig helsehjelp ved Mariadasan legekontor på Strømmen. Her er det en nyopprettet hjemmel uten fast lege, hvor lege og spesialist i allmennmedisin Lydia Mariadasan er fast vikar.

Kontaktinformasjon Mariadasan legekontor:
Skolegata 14, 2010 Strømmen. Tlf  63 80 25 63
Link til Mariadasans nettside

Har du gammel journal fra Lillestrøms kommunalt fastlegekontor?

  • For pasienter som har behov for å få utskrift av sin journal, ber vi om at de tar kontakt i god tid med legevakten.
  • Journalene må hentes av pasienten i mottak på legevakten, etter og ha fått beskjed om at det er klart.
  • Send e-post til legevaktfaktura@lillestrom.kommune.no eller ring 940 22 067 tirsdager og torsdager mellom 09.00 og 11.00.
  • Pga. av GDPR og pasientsikkerhet er dette eneste løsning.

Timebestilling

GRAVID?
-ring for time tlf. 67211 222

Benytt Helsenorge for å bestille fastlegetime.

Hvordan komme i kontakt med fastlegen via Helsenorge?