Møt Hasan Caner, psykomotorisk fysioterapeut og spesialist i behandling av sjokk og traumer ved Nitelva Helsesenter, Lillestrøm.
Vi har tatt en liten prat med ham for å få vite mer om denne behandlingsmåten.

Hvordan foregår første konsultasjon?

– Behandlingen starter med at pasienten forteller om sin livs- og sykehistorie. Jeg som terapeut danner meg et helhetsbilde og lager en tilpasset behandlingsplan ut fra dette. I denne fasen gir jeg grundig forklaring på hva psykomotorisk fysioterapi handler om og hva slags behandlingsmetoder som finnes. Er det tid igjen, fortsetter timen med undersøkelse. Det vurderes om pasienten responderer positivt på massasje eller øvelser i stående/sittende stilling. Hvis det ikke føles riktig med massasje for pasienten, begynner vi med samtale og teknikker som forankrer pasienten her og nå. Øvelsene handler om reguleringsteknikker av spenninger med fokus på ressurser. Pasientene kan alltid spørre meg om hva som helst, det finnes ingen dumme spørsmål.

Hvordan foregår behandlingsprosessen?

– Etter at pasient og terapeut har blitt enige om behandlingsopplegget begynner behandlingsprosessen. Denne tar tid. Første fase handler om å bygge tillit, trygghet, trivsel og troverdighet. De neste fasene er individuelt tilpasset etter hvordan prosessen forløper. Det anbefales at pasienten kommer en gang i uken så lenge det er behov, og deretter sjeldnere.

Hva koster det?

– Behandlingen koster per 1. januar 2020, 870 kr per behandlingstime – som varer i 60 minutter. Første konsultasjon og følgende timene koster det samme.

Hasan bruker tavlen for å forklare klientsituasjonen på best mulig måte.

Hva med offentlig støtte/forsikring?

– Jeg har dessverre ingen driftstilskudd og dermed ingen mulighet til frikort 2. Jeg har avtale med forsikringer som Falck helse, Storebrand og Nordic Netcare. Fordelen er raskt ledig time og ingen ventetid.

Hvorfor ble du psykomotorisk fysioterapeut?

–Etter å ha jobbet som tradisjonell fysioterapeut i ett år la jeg merke til at det var mange pasienter med kroniske plager jeg ikke kunne hjelpe. Hva kunne være årsaken til det? Jeg var nysgjerrig og ville ha mer kunnskap for å kunne hjelpe også denne pasientgruppen. Året før jeg begynte på videreutdanningen jobbet jeg sammen med psykomotoriske fysioterapeuter. Jeg ble nysgjerrig og fikk en bok om psykomotorisk fysioterapi. Etter å ha lest boken valgte jeg å søke på psykomotorisk fysioterapi-studiene. Det har jeg ikke angret et sekund på!

Hva liker du aller best i jobben din som psykomotoriker?

– Jeg trives på jobb og er trygg på at jeg gjør en god jobb. Det jeg liker aller best er å ha muligheten til å påvirke til positive endringer hos pasienten, det gjør også meg glad. Det som gjør det mulig å påvirke er at jeg både forstår og føler hva pasienten gjennomgår. Hver enkelt pasient er unik og verdifull for meg. Å jobbe tett med leger her på Nitelva Helsesenter er svært nyttig, – pasienten oppnår en synergi i behandlingen.

«hver enkelt pasient er unik og verdifull for meg»

Psykomotorisk FYSIOTERAPEUT hASAN cANER

Hva er viktig for deg i behandlingen?

– Det er viktig at pasienten er nysgjerrig og motivert til å lære nye ting. Denne type behandling vil være veldig nytt for pasienten og det kan ta tid før vedkommende forstår og blir trygg på prosessen. Derfor er det viktig at pasienten kommer med spørsmål hvis hun eller han ikke forstår. 

Vil du vite mer om denne behandlingsformen? 

Følg med neste gang vi snakker med Hasan – da skal vi gå dypere inn i metodikken, eller ta kontakt med oss i mellomtiden, på tlf 67 211 222.
Du kan også skrive til Hasan direkte på telefon: 93 83 07 79, Hasan svarer raskt på SMS.

Etter hvert skal vi bli kjent med de andre behandlerne ved Nitelva Helsesenter AS.
Finn din time hos Hasan Caner, Psykomotorisk fysioterapeut i Lillestrøm ved å trykke her.

Legg igjen en kommentar