Hasan Caner

Psykomotorisk fysioterapeut

Tlf: 93830779

Hasan er utdannet fysioterapeut ved Fontys i Nederland i 2006, videreutdanning innen psykomotorisk fysioterapi i Oslo 2010 og etterutdanning innen sjokk og traume ved KaMa Klinikken.

Han har bred erfaring som fysioterapeut ved flere fysikalske institutter (Balderklinikken og Romerike fysioterapi). Hans spesialfelt er kroniske muskel- og skjelettplager og stressrelaterte lidelser. Særinteressen er pasienter som har opplevd traumer og stress.

Kroppen husker!
* Er din kropp, tanker og følelser i harmoni?
* Har du over lang tid hatt uforklarlige kroniske plager som:
                       * smerter
                       * svimmelhet
                       * synsforstyrrelser
                       * kvalme og mage/tarm problemer
                       * «klump i halsen og magen»
                       * nummenhet i en eller flere kroppsdeler?
* Har du hatt livsutfordringer som har gitt deg begrensning i ettertid?

Tenker, føler du at du må, burde, skulle utføre oppgaver og gjøremål hele tiden og er mer eller mindre hele tiden «aktivert/gira/på»?
Ofte kan det føles en er blitt følelsesløs og «deaktivert», og orker ingen ting i livet. Tanker som at en er nedstemt, deprimert, lav selvtillit og lav selvfølelse kommer ukontrollert.
Dette er helt vanlig når balansen/stabiliteten i dine tanker, følelser og kropp er i ubalanse og oppstår ukontrollert.

Hasan benytter teknikker som regulere disse tilstandene, slik at du kan føle mestring i hverdagen.
Veiledningen gir fokusere på dine indre ressurser slik at pasienten finner balansen/stabiliteten i tanker, følelser og kropp.
I felleskap finner vi teknikken som gir deg avspenning slik at vi kan starte kroppens autentisk helbrednings prosess.

Hasans egen livserfaring ønsker han å dele slik at du får det bedre med deg selv.