Håkon Sørensen

Psykolog

Tlf: 67 211 222

Håkon er utdannet psykolog ved Københavns Universitet og medlem av Norsk Psykologforening og Norsk Nevropsykologisk Forening. Han har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. For tiden arbeider han også ved nevroklinikken Ahus og spesialiserer seg i nevropsykologi. 

Håkon har fordypningskompetanse i kognitiv atferdsterapi som er en veldokumentert effekt behandlingsform ved blant annet:
   -Angsttilstander, uro, bekymring
   -Depresjon
   -Tvangsproblematikk
   -Utmattelse

Timebestilling

Bestilling gjennom Hano.