Astrid Martinsen

Psykolog

Astrid tar i mot personer med ulike livsutfordringer eksempelvis:

  • Angst
  • Nedstemthet
  • Livskriser
  • Utbrenthet
  • Relasjonelle vansker.

Astrid er utdannet psykolog fra universitetet i Oslo og er medlem av Norsk psykologforening.
Hun jobber nå på Akershus universitetssykehus med barn og unge og har tidligere jobbet i Vestby kommune.

Astrid jobber ut i fra en kognitiv tilnærming, men tilpasser terapitilnærmingen etter dine behov slik at det blir mest mulig nyttig for deg! Timer legges ut på internett snart.

Timebestilling

Timedetaljer og tider kommer snart.