Astrid Martinsen

Psykolog

Astrid tar i mot personer med ulike livsutfordringer eksempelvis:

  • Angst
  • Nedstemthet
  • Livskriser
  • Utbrenthet
  • Relasjonelle vansker.

Astrid er utdannet psykolog fra universitetet i Oslo og er medlem av Norsk psykologforening.
Hun jobber nå på Akershus universitetssykehus med barn og unge og har tidligere jobbet i Vestby kommune.

Astrid jobber ut i fra en kognitiv tilnærming, men tilpasser terapitilnærmingen etter dine behov slik at det blir mest mulig nyttig for deg! Timer legges ut på internett snart.

Timebestilling

Bestilling gjennom Hano.